logo Fargesia-firma ogrodnicza

źródło mrozoodpornych bambusów

Zimotrwałość bambusów, mrozoodporność bambusów

Udane zimowanie bambusów będzie zależało w pierwszej kolejności od wyboru odpowiednich gatunków. Należy też podkreślić, że w naszym kraju z przejściowym klimatem (pomiędzy morskim, a kontynentalnym) zaznaczają się bardzo wyraźne różnice w warunkach do zimowania roślin w poszczególnych regionach. Pragnąc ułatwić Państwu wybór odpowiedniego gatunku bambusa poniżej zamieszczamy uproszczone mapki Polski z podziałem na 3 strefy zróżnicowane pod względem warunków panujących zimą:
gdzie można posadzić bambus z mniejszą mrozoodpornością
Sprawdź, gdzie polecamy stosować bambusy z innymi oznaczeniami mrozoodporności
dobra mrozoodporność
umiarkowana mrozoodporność
mniejsza mrozoodporność
bardzo mała mrozoodporność
Granice zasięgów powyższych stref zostały wyznaczone bardzo umownie i w żadnym wypadku nie należy traktować tych map jako opracowanie naukowe. Mapki te zostały stworzone w oparciu o doświadczenia hodowców bambusów z różnych części Polski oraz przede wszystkim na podstawie istniejących opracowań naukowych, a w szczególności:
1. opracowania W. Bugały, H. Chylareckiego, T. Bojarczuka (1980), którzy dokonali tzw. rejonizacji "kórnickiej" dzieląc Polskę na 5 stref ze względu na wiele czynników klimatycznych.
2. opracowań uwzględniających podział na strefy mrozoodporności zaproponowany przez USDA. Strefy te wyznaczane są na podstawie średnich wyliczanych z minimalnych temperatur w okresie wieloletnim. Dla Polski podział na strefy mrozoodporności zaproponowali Heize, Schreiber (1984) oraz ostatnio Snowarski (2012). Mapy stref mrozoodporności zamieszczamy poniżej, a więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www.atlas-roslin.pl Strefy mrozoodporności Heinze Schreiber 1984 Strefy mrozoodporności Snowarski 2013
strefy mrozoodporności
5b od -26.0°C do -23.4°C
6a od -23.3°C do -20.6°C
6b od -20.5°C do -17.8°C
7a od -17.7°C do -15.0°C
7b od -14.9°C do -12.3°C


bambus drzewiasty
Na zimowanie bambusów ma wpływ wiele powiązanych ze sobą czynników. Decydująca jest przede wszystkim pogoda w czasie zimy, a w szczególności:
  1. Mroźność, czyli wartość do jakiej spada temperatura w czasie największych mrozów i okres, w którym utrzymują się ekstremalnie niskie temperatury.
  2. Okres, w którym grunt jest całkowicie zamarznięty w strefie korzeniowej.
  3. Występowanie niekorzystnej wysuszającej pogody, tj. jednoczesne skumulowanie kilku niebezpiecznych czynników: zamarznięta ziemia + niska wilgotność powietrza + wiatr + operacja słońca (szczególnie niebezpieczna pod koniec zimy) + niska temperatura powietrza.
  4. Występowanie okrywy śnieżnej, jej grubość szczególnie w okresie dużych mrozów i wysuszających zimowych wiatrów.
A zatem to specyfika zimy może odegrać decydującą rolę w zimotrwałości bambusów. Może być tak, że w tym samym miejscu bambusy w jednym roku przezimują w świetnej kondycji, zachowując zimozielone ulistnienie, a w kolejnym roku, po srogiej zimie mogą mieć znaczne uszkodzenia mrozowe, zmniejszające ich dekoracyjność i żywotność.
Oczywiście możemy w jakimś stopniu minimalizować uszkodzenia mrozowe wybierając osłonięte miejsce z korzystnym mikroklimatem siedliskowym oraz stosując dodatkowe okrycie roślin przed zimą.
Szczególną uwagą powinniśmy też obiąć bambusy pod sam koniec zimy, gdyż niekiedy to właśnie warunki panujące w tym czasie bywają decydujące o udanym przezimowaniu. Rośiny są już mocno osłabione, a słońce coraz mocniej operuje i wysusza je, gdyż nie mogą uzupełnić braków wody z zamarzniętego gruntu. Powinniśmy je w miarę możliwości zacieniać i ewentualnie zraszać, a jeśli grunt jest już rozmarznięty, podlewać (ale z wyczuciem).

bambus po srogiej zimie
Po bardzo ostrych zimach część
nadziemna może podmarzać,
jednak przy odpowiednim
doborze gatunku, miejsca
i zabezpieczeniu rośliny
straty obejmują najczęściej
tylko liście i roślina wówczas
ładnie regeneruje się na wiosnę


szybkie przejście do ogrodów Zakładanie ogrodów
Copyright © 2007-2015 FARGESIA-źródło mrozoodpornych bambusów | mapa serwisu | e-mail: info@fargesia.pl