Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej w sklepie Fargesia

aktualizowany dnia 27.02.2018 r.


Postanowienia ogólne
1. Firma Szymon Hoser Fargesia ma prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Każdy klient przed wysłaniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią pełnej wersji regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

2. Sklep jest czynny sezonowo w okresie 20 marca-31 października. Ze względu na wysyłanie żywych roślin oraz często panujące upały zastrzegamy sobie możliwość czasowego wstrzymania realizacji zamówień w okresie 1 lipca-15 sierpnia. W szczególnych wypadkach możliwa jest wysyłka w okresie 1 listopada-19 marca, po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Sklep internetowy firmy Szymon Hoser Fargesia prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sadzonek bambusów przeznaczonych do uprawy gruntowej (patrz punkt 4) oraz akcesoriów do ich uprawy.

4. Środowiskiem naturalnym (chodzi o tereny, gdzie rośliny występują w naturze) sprzedawanych gatunków bambusów są obszary, gdzie zimy są zwykle łagodniejsze niż w Polsce. Rośliny, które są u nas dostępne w sprzedaży są w stanie przezimować, zwłaszcza w warunkach centralnej i zachodniej Polski, mogą jednak wykazywać uszkodzenia mrozowe. Przed zakupem zachęcamy do zapoznania się z informacjami o mrozoodporności bambusów oraz dodatkowego zabezpieczenia roślin na stronach: www.fargesia.pl/bambusy.

5. Bambusy należą do roślin, które po kwitnieniu mogą zamierać. U zdecydowanej większości gatunków dostępnych w naszym sklepie internetowym kwitnienie zdarza się bardzo rzadko (zwykle raz na kilkadziesiąt lat). W momencie sprzedaży gwarantujemy Państwu wysyłkę sadzonek, u których nie zaobserwowano obecności kwiatostanów, jednak nie możemy zagwarantować, że kwiatostany takie nie pojawią się u nich w najbliższej przyszłości. Przed zakupem zachęcamy do zapoznania się z biologią tych roślin.

6. Zdjęcia bambusów widoczne jako miniaturki przy skróconym opisie produktów przedstawiają z reguły potencjalne możliwości wzrostu roślin w naszych warunkach klimatycznych. Dodatkowe zdjęcie prezentujące przybliżony wygląd sprzedawanej rośliny można zobaczyć obok szczegółowego opisu. Pojemność doniczki i wysokość sprzedawanych bambusów jest opisana w tytule i w cechach każdego produktu.

7. Sprzedaż odbywa się pomiędzy firmą Szymon Hoser Fargesia z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 142 m. 34, zwaną dalej Sprzedającym, a każdą osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży zamówienie, zwaną dalej Kupującym.

8. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać produkty wolne od wad.

9. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które można sprawdzić na podstronie koszty wysyłki.

Składanie i realizacja zamówień
10. Zamówienia powinny być składane przy użyciu specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej www.fargesia.pl.

11. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i inne, niezbędne do wypełnienia formularza informacje zgodnie ze stanem faktycznym.

12. Sprzedający w przeciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia wysyła potwierdzenie rezerwacji zamówionych produktów na adres e-mail podany w zamówieniu.

13. Jeżeli zamówione bambusy lub akcesoria do ich uprawy nie są w danym momencie dostępne, Sprzedający zobowiązany jest do wysłania na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy informacji o niemożliwości zrealizowania sprzedaży.

14. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

15. Jeśli w przeciągu 7 dni od wysłania potwierdzenia o rezerwacji na konto Sprzedającego nie wpłyną pieniądze lub Kupujący nie wyśle Sprzedającemu potwierdzenia dokonania wpłaty, rezerwacja traci ważność.

16. Po wpłynięciu pieniędzy na konto lub po otrzymaniu od Kupującego dowodu opłaty za bambusy, Sprzedający możliwie szybko (z uwzględnieniem pkt. 17), wysyła przesyłkę pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

17. Wysyłka bambusów i akcesoriów do ich uprawy odbywa się od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni świątecznych.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacji gdy nie można zrealizować sprzedaży, w tym: nawiązać kontaktu z Kupującym, ponieważ jego adres e-mail jest niepoprawny lub wystąpiły inne nieprawidłowości.

19. Zamówienia wysyłane są w paczkach za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Kupującego. Kupujący ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z aktualnymi kosztami wysyłki na naszych stronach internetowych.

20. Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia rośliny przed wysychaniem i unieruchomienie w paczce pojemnika z bryłą korzeniową.

Prawo odstąpienia od umowy
21. Konsumentowi przysługuje na podstawia art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie pisemnej zgodnej z prawem konsumenckim. Akceptujemy również przesłanie w formie e-mail na adres bambusy@fargesia.pl. W przypadku terminowego przesłania oświadczenia umowę kupna-sprzedaży uznaje się za nieważną.

22. Konsument wysyła w przeciągu 14 dni zakupione towary na własny koszt. 

23. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od Konsumenta ma obowiązek dokonać zwrotu płatności poniesionych przez Konsumenta włącznie z kosztami przesyłki. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu odebrania przesyłki lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej. 

24. W przypadku odsyłania sadzonek roślin, będących żywym towarem Konsument jest szczególnie zobowiązany do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym. Konsument  może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej przez Sprzedającego za zmniejszenie wartości produktu.

Reklamacje

25. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

26. Sprzedający uwzględnia reklamację, jeżeli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady istotne.

27. Kupujący, który chce dokonać reklamacji odsyła przesyłkę na adres Sprzedającego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym w dowolnej formie (dla sprawniejszego wdrożenie procedury reklamacyjnej najlepiej w formie pisemnej).

28. W przypadku sadzonek roślin, zachęcamy aby reklamację dotyczącą ich jakości złożyć jeszcze w dniu odbioru, dołączając zdjęcia pokazujące wygląd sadzonek i ukazujące ich wady jakościowe. Taka praktyka leży w interesie Kupującego, gdyż w dużym stopniu zwiększa ona szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Wynika to z faktu, że umowa kupna-sprzedaży dotyczy w tym wypadku żywego towaru, który wymaga systematycznej pielęgnacji, nad którą Sprzedający traci kontrolę z chwilą nadania przesyłki. 

29. Sprzedający w terminie 14 dni  (zwykle krótszym) rozpatrzy reklamację.

30. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca wymieni towar na nowy lub zwróci wartość zakupionego towaru wraz z kosztami wysyłki, w zależności od tego, co wybierze Kupujący. W sytuacji, gdy zamówiony towar nie będzie już aktualnie dostępny, Kupujący nie ma możliwości wyboru i wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione koszty.

Polityka prywatności
31. Firma Szymon Hoser Fargesia (administrator serwisu Fargesia.pl) nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom z wyłączeniem serwisu obsługującego wysyłkę, któremu zostają udostępnione dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Udostępnione zostają: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon osoby składającej zamówienie.

32. Firma Szymon Hoser Fargesia nie przekazuje żadnej zewnętrznej firmie adresu e-mail (z wyłączeniem serwisu obsługującego wysyłkę), sama nie wykorzystuje go też w celu rozsyłania korespondencji marketingowej (tzw. mailingu). Adres e-mail jest używany wyłącznie w celach związanych z realizacją złożonych w sklepie zamówień.

33. Na stronach www.fargesia.pl wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celach funkcjonalnych i statystycznych. Każdy użytkownik, który nie wyraża na to zgody powinien zmienić ustawienia w swojej przeglądarce lub upuścić nasz serwis internetowy.

Facebook