Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej w sklepie Fargesia

aktualizowany dnia 22.02.2024 r.


Postanowienia ogólne

1. Firma Szymon Hoser Fargesia, NIP 5342139695, adres: 05-800 Pruszków, ul. Wiśniowa 21A m. 2 jest właścicielem serwisu internetowego https://www.fargesia.pl i ma prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Każdy klient przed wysłaniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią pełnej wersji regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

2. Sklep jest czynny sezonowo w okresie 1 marca - 30 listopada. W szczególnych wypadkach na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka w okresie od początku grudnia do końca lutego, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ze względu na wysyłanie żywych roślin zastrzegamy sobie możliwość czasowego wstrzymania realizacji zamówień w okresie upałów w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) i realizację wysyłki, gdy wystąpią sprzyjające warunki pogodowe. 

3. Sklep internetowy firmy Szymon Hoser Fargesia prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sadzonek bambusów przeznaczonych do uprawy gruntowej (patrz punkt 4) oraz akcesoriów do ich uprawy.

4. Środowiskiem naturalnym (chodzi o tereny, gdzie rośliny występują w naturze) sprzedawanych gatunków bambusów są obszary, gdzie zimy są zwykle łagodniejsze niż w Polsce. Rośliny, które są u nas dostępne w sprzedaży są w stanie przezimować, zwłaszcza w warunkach centralnej i zachodniej Polski, mogą jednak wykazywać uszkodzenia mrozowe. Przed zakupem zachęcamy do zapoznania się z informacjami o mrozoodporności bambusów oraz dodatkowego zabezpieczenia roślin na stronach:  www.fargesia.pl/bambusy.

5. Bambusy należą do roślin, które po kwitnieniu mogą zamierać. U zdecydowanej większości gatunków dostępnych w naszym sklepie internetowym kwitnienie zdarza się bardzo rzadko (zwykle raz na kilkadziesiąt lat). W momencie sprzedaży gwarantujemy Państwu wysyłkę sadzonek, u których nie zaobserwowano obecności kwiatostanów, jednak nie możemy zagwarantować, że kwiatostany takie nie pojawią się u nich w przyszłości. Przed zakupem zachęcamy do zapoznania się z biologią tych roślin.

6. Zdjęcia bambusów widoczne jako miniaturki przy skróconym opisie produktów przedstawiają z reguły potencjalne możliwości wzrostu roślin w naszych warunkach klimatycznych. Dodatkowe zdjęcie prezentujące przybliżony wygląd sprzedawanej rośliny można zobaczyć obok szczegółowego opisu. Pojemność doniczki i wysokość sprzedawanych bambusów jest opisana w tytule i w cechach każdego produktu.

7. Sprzedaż odbywa się pomiędzy firmą Szymon Hoser Fargesia z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wiśniowa 21A m. 2, nr NIP 5342139695, zwaną dalej Sprzedającym, a każdą osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży zamówienie, zwaną dalej Kupującym.

8. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać produkty wolne od wad. Sprzedawca zaznacza, że na sprzedawanych bambusach, a zwłaszcza ich liściach mogą znajdować się ślady drobnych uszkodzeń mrozowych, widoczne szczególnie w okresie wiosennym, przed rozpoczęciem przez roślinę nowego wzrostu (patrz punkt 4). Wspomniane wyżej uszkodzenia bambusów, poza nieznacznym i przejściowym obniżeniem ich wartości dekoracyjnej, nie wpływają jednak w istotny sposób na ich kondycję i żywotność.

9. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które również ponosi Kupujący i z którymi może się wcześniej zapoznać w zakładce koszty wysyłki. umieszczonej pod niniejszym regulaminem.

Składanie i realizacja zamówień

10. Zamówienia powinny być składane przy użyciu formularza zamówienia w trybie online bezpośrednio ze strony sklepu internetowego, znajdującego się na stronie internetowej www.fargesia.pl/sklep

11. Kupujący w formularzu zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i inne, niezbędne informacje w celu realizacji zamówienia.

12. Aby otrzymać fakturę VAT z nr NIP, Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia w formularzu zamówienia okienka „Faktura VAT” i dodatkowo podania nr NIP. Nie podanie przez Kupującego nr NIP spowoduje, że do transakcji zostanie wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną (uwzględniająca imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia) bez możliwości późniejszego wystawiona do tej sprzedaży faktury VAT z nr NIP.

13. Kupujący będący osobą fizyczną, który zamiast paragonu chce otrzymać fakturę VAT bez nr NIP powinien zaznaczyć w formularzu zamówienia okienko „Faktura VAT”.

14. Kupujący w trakcie składana zamówienia może mieć do wyboru jedną z trzech form płatności: przelew bankowy, płatność online, płatność za pobraniem, o ile Sprzedający udostępnia w momencie składania przez Kupującego zamówienia wszystkie powyższe formy płatności.

15. Umowa kupna-sprzedaży przy tzw. zakupach na odległość zawierana jest z chwilą kliknięcia przez Kupującego w formularzu zamówienia przycisku „Potwierdzam zakup” i staje się wiążąca dla obu stron, a jej ewentualne prawne unieważnienie wymaga zgody Kupującego i Sprzedającego. 

16. Jeżeli pomimo dostępności produktów w chwili składania przez Kupującego zamówienia, okaże się, że Sprzedający nie ma na stanie któregoś z produktów, a skompletowanie całości zamówienia mogłoby istotnie wydłużyć jego realizację, to Sprzedający zobowiązany jest w przeciągu 24 h do wysłania informacji o niemożliwości zrealizowania sprzedaży na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mailowy. Jeżeli Kupujący dokonał już płatności (przelew bankowy, płatność online) Sprzedający dodatkowo zobowiązany jest do zwrócenia wpłaconej przez Kupującego kwoty na jego rachunek bankowy w terminie 3 dni. 

17. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności online, powinien on wybrać z rozwijanej listy bank, z którego  chce wykonać dyspozycję płatności. Jeżeli na tej liście nie znajdzie on żądanego banku, wówczas oznacza to, że płatność online z tego banku nie jest obsługiwana i aby móc zrealizować zamówienie należy wybrać inną formę płatności. Jeżeli płatność online wybranego banku jest dostępna, to po wybraniu go, Kupujący zostanie przekierowany na stronę wybranego banku, w celu realizacji płatności za zamówienie.  Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na strony sklepu Fargesia.pl. Jeśli płatność została zrealizowana prawidłowo wyświetli się komunikat potwierdzający jej dokonanie. Jeśli w trakcie realizacji płatności wystąpią jakieś nieprawidłowości i przelew online nie zostanie zrealizowany, Kupujący również zostanie o tym poinformowany. Będzie mógł wówczas wedle uznania spróbować jeszcze raz dokonać płatności online lub wybrać inną formę płatności.

18. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem bankowym jest on zobowiązany do dokonania wpłaty na konto bankowe Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie na konto Sprzedającego nie wpłyną pieniądze lub Kupujący nie wyśle Sprzedającemu potwierdzenia dokonania wpłaty, Sprzedający wysyła do Kupującego ponowną prośbę o opłacenie zamówienia z 7-mio dniowym terminem zapłaty, a jeżeli w dodatkowym terminie płatność nie zostanie zrealizowana, wówczas zamówienie otrzymuje status „anulowane”.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia również w innych sytuacjach gdy nie można zrealizować sprzedaży, w tym: nawiązać kontaktu z Kupującym, ponieważ jego adres e-mail jest niepoprawny lub wystąpiły inne nieprawidłowości.

20. Bezpośrednio po: złożeniu zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem), dokonaniu płatności przez Kupującego (w przypadku płatności online), zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym lub otrzymaniu od Kupującego dowodu opłaty za zamówienie (w przypadku płatności  przelewem bankowym), Sprzedający możliwie szybko (z uwzględnieniem pkt. 21), wysyła przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

21. Wysyłka bambusów i akcesoriów do ich uprawy odbywa się od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni świątecznych.

22. Zamówienia wysyłane są na palecie lub zapakowane w kartonowe pudła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z aktualnymi koszty wysyłki na naszych stronach internetowych.

23. Sprzedający dokłada szczególnych starań przy pakowaniu sadzonek bambusów, będących żywym towarem. Zabezpiecza rośliny przed wysychaniem i minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych. W przypadku bambusów wysyłanych w kartonach Sprzedający dokładnie unieruchamia pojemnik z bryłą korzeniową wewnątrz pudełka.

Prawo odstąpienia od umowy

24. Konsumentowi przysługuje na podstawia art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie pisemnej zgodnej z prawem konsumenckim. Akceptujemy również przesłanie w formie e-mail na adres sklep@fargesia.pl. W przypadku terminowego przesłania oświadczenia umowę kupna-sprzedaży uznaje się za nieważną.

25. Konsument wysyła w przeciągu 14 dni zakupione towary na własny koszt. 

26. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od Konsumenta ma obowiązek dokonać zwrotu płatności poniesionych przez Konsumenta włącznie z kosztami przesyłki. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu odebrania przesyłki lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej. 

27. W przypadku odsyłania sadzonek roślin, będących żywym towarem Konsument jest szczególnie zobowiązany do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym.

Reklamacje 

28. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

29. Sprzedający uwzględnia reklamację, w szczególności jeżeli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady istotne.

30. Kupujący, który chce dokonać reklamacji odsyła przesyłkę na adres Sprzedającego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym w dowolnej formie (dla sprawniejszego wdrożenie procedury reklamacyjnej najlepiej w formie e-mail na adres sklep@fargesia.pl).

31. W przypadku sadzonek roślin, zachęcamy aby reklamację dotyczącą ich jakości złożyć jak najwcześniej, najlepiej jeszcze w dniu odbioru, dołączając zdjęcia pokazujące wygląd sadzonek i ukazujące ich wady jakościowe. Taka praktyka leży w interesie Kupującego, gdyż w dużym stopniu zwiększa ona szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Wynika to z faktu, że umowa kupna-sprzedaży dotyczy w tym wypadku żywego towaru, który wymaga systematycznej pielęgnacji, nad którą Sprzedający traci kontrolę z chwilą nadania przesyłki. 

32. Sprzedający w terminie 14 dni  (zwykle krótszym) rozpatrzy reklamację.

33. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca wymieni towar na nowy lub zwróci wartość zakupionego towaru wraz z kosztami wysyłki, w zależności od tego, co wybierze Kupujący. W sytuacji, gdy zamówiony towar nie będzie już aktualnie dostępny, Kupujący nie ma możliwości wyboru i wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione koszty.

Polityka prywatności

34. Administratorem danych osobowych jest firma Szymon Hoser Fargesia, NIP 5342139695, adres: 05-800 Pruszków, ul. Wiśniowa 21A m. 2.

35. Firma Szymon Hoser Fargesia nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom z wyłączeniem serwisu obsługującego wysyłkę, któremu zostają udostępnione dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Udostępnione zostają: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon osoby składającej zamówienie.

36. Firma Szymon Hoser Fargesia nie przekazuje żadnej zewnętrznej firmie adresu e-mail (z wyłączeniem serwisu obsługującego wysyłkę), sama nie wykorzystuje go też w celu rozsyłania korespondencji marketingowej (tzw. mailingu). Adres e-mail jest używany wyłącznie w celach związanych z realizacją złożonych w sklepie zamówień.

37. Na stronach www.fargesia.pl wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celach funkcjonalnych i statystycznych. Każdy użytkownik, który nie wyraża na to zgody powinien zmienić ustawienia w swojej przeglądarce lub upuścić nasz serwis internetowy.

Facebook